Free cookie consent management tool by TermsFeed

PROČ DŘEVOSTAVBA

o_drevostavbe_01

Životní návyky a potřeby české společnosti se mění. Stále více si uvědomujeme, že svým chováním a způsobem života ovlivňujeme nejen naše bezprostřední okolí, ale že naše rozhodnutí například o tom, kde a jak budeme bydlet, mají vliv na životní prostředí v globálním měřítku i na to, v jakých podmínkách budou žít naše děti.

Rozhodnutí postavit vlastní dům tak už dnes není vedeno jen touhou po vlastním příbytku, ale také po zodpovědném a ekologickém způsobu života. Těmto potřebám vycházejí vstříc zejména dřevostavby. Domy stavěné ohleduplně vůči přírodě a přitom otevřené vůči všem technickým inovacím a nárokům moderního života.

Jako dřevostavby jsou obecně označovány budovy, jejímž hlavním konstrukčním prvkem je dřevo. Dřevo tvoří nosnou konstrukci stavby, přičemž ostatní (nenosné) prvky mohou představovat i jiné materiály (jejich podíl může být i více než 60 %). Při stavbě jsou kromě dřeva používány zejména kvalitní izolační materiály, ocelové spojovací prvky, speciální folie, obklady, nátěry aj. Základy stavby bývají zpravidla z betonu nebo zděné. Díky kombinaci těchto materiálů je zaručena výsledná vynikající technologická kvalita stavby a vysokou kvalitu bydlení. V zahraničí (hlavně Skandinávie, USA, Kanada) jsou přednosti dřevostaveb využívány již několik desetiletí.


Dřevostavby a jejich zastoupení u nás a ve světě (přibližný podíl na nové výstavbě)

Česko 16 %
Německo 17 %
Spolková země Bavorsko 30 %
Anglie, Rakousko, Švýcarsko 14 %
Skotsko 50 %
USA 70 %
Skandinávské země 80 %

Zdroj: internet


Konkrétní řešení staveb společnosti Důmrazdva s.r.o.:
Naše společnost používá osvědčený stavební systém tzv. Two by Four  (2By4). Tímto systémem se staví po celém světě: jde o dřevěnou rámovou konstrukci, která je vyplněna tepelnou izolací. Toto řešení dovoluje širokou škálu variací, jak ve skladbě stěn, tak v jejich konečné finální úpravě. Podle přání zákazníků jsme schopni stavět a přizpůsobovat jednotlivé skladby konstrukcí a stavby provádět jak difúzně otevřené, tak i pasivní.

Jaké jsou přednosti a výhody dřevostavby?
Dřevostavby jsou neprávem stále ještě spojeny s řadou předsudků, ať už jde o jejich tepelně-izolační, akustické nebo požární vlastnosti, o jejich životnost či odolnost. Jaké jsou ale skutečné vlastnosti dřevostaveb a proč díky nim dřevostavba patří k technologii budoucnosti?

Nízká spotřeba tepla a energií – Náklady na vytápění objektů z konstrukcí na bázi dřeva s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace jsou podle zkušeností uživatelů až o několik tisíc korun měsíčně nižší než u domků z klasických silikátových materiálů. Sendvičový systém je založený na použití tepelně izolačních materiálů s velkým tepelným odporem mezi nosnou konstrukcí. Akumulační schopnost dřevostavby je sice v porovnání se zděnou stavbou podstatně menší, ale právě díky tomu se prostory lehké stavby vytopí za velice krátkou dobu. Při volbě správného otopného systému lze dosáhnout dalších zajímavých úspor energie. Stěny dřevostaveb jsou z tohoto důvodu tenčí a při srovnatelném tepelném odporu stěny jsou o polovinu užší. To přináší úsporu ve vnitřních metrech čtverečních, nebo zmenšení domu při zachování vnitřních prostor domu.

Tepelná akumulace – Je vlastnost materiálu, která umožňuje hromadění a následné uvolňování tepla. V době, kdy převládalo vytápění pevnými palivy, nepředstavovaly náklady na topení zásadní finanční položku – podstatnější byla otázka, jak teplo udržovat dlouhodobě a pokud možno na konstantní úrovni. Proto bylo výhodné stavět zděné domy, jejichž zdi v okamžiku zatopení nahromadily vzniklé teplo a následně je postupně uvolňovaly. Uvolňování tepla přirozeně probíhá jak směrem dovnitř budovy, tak i směrem ven. Uvolňování tepelné energie do okolí je v současné době stále méně žádoucí, důležitou roli začala hrát schopnost tepelné izolace použitých materiálů. Rozvoj moderních systémů vytápění s automatickým časovým nebo teplotním spínačem dokáže efektivně regulovat teplotu bez potřeby tepelné akumulace. Také nám to dovoluje dům pružně větrat.

Zvuková izolace – Akustické vlastnosti dřevostaveb (propustnost zvuků přes stěny, vrzání podlah apod.) odpovídají normovým hodnotám. Díky moderním kvalitním materiálům a izolacím mají dřevostavby vynikající akustické izolační vlastnosti.

Životnost – Dřevo je materiál s dlouhodobou životností, některé dosud plně funkční dřevěné stavby jsou staré i pět set let. V případě dřevostaveb sendvičového typu se doba životnosti odhaduje minimálně na 100 let. Životnost dřevostaveb se posuzuje na základě fyzické životnosti (tj. doba, po kterou je stavba při běžné údržbě funkční a obyvatelná) a  morální životnosti (tj. doba, po kterou dispoziční řešení stavby vyhovuje představám jejích obyvatel).
Fyzická životnost se pohybuje zhruba kolem 100 až 150 let. Panelový typ dřevostaveb je poměrně novou záležitostí podléhající technologickému vývoji, zkvalitňování výroby a funkčních vlastností materiálů. Historické stavby z předcházejících století ovšem dokazují, že fyzická životnost dřeva – hlavního konstrukčního prvku – je při správné údržbě více než dostačující.
Morální životnost je jen volně vymezeným pojmem a odvíjí se od estetických požadavků majitele. Některé stavby jsou nadčasové, jiné je třeba rekonstruovat po několika letech. Morální životnost je zhruba 3 – 4x menší než doba samotné fyzické existence stavby a pohybuje se nejčastěji v rozmezí cca 15-30 let. Tento fakt však platí skoro obecně pro všechny druhy staveb.

o_drevostavbe_02


Životní prostředí – Dřevo je jediný čistě přírodní stavební materiál. Moderní dřevostavby a dřevěné konstrukce se tak vyznačují podstatně nižšími energetickými nároky na výstavbu než ostatní typy staveb. Z hlediska komplexní analýzy životního cyklu (LCA) je dřevo jednoznačným vítězem. Ostatní stavby předčí nejen v nižší energetické náročnosti afforddable air conditioner repair, ale také v menším znečištění prostředí či nárocích na využití neobnovitelných přírodních zdrojů.

Škůdci – Nejčastějšími škůdci jsou v případě dřeva plísně a dřevokazný hmyz. Již při sušení dřeva  vysokou teplotou dochází k usmrcení všech možných zárodků dřevokazného hmyzu. Proto naše firma DŮMRAZDVA zásadně používá tříděné, v průmyslových sušárnách sušené a hoblované stavební řezivo tzv. KVH.

Vlhkost – Žádné stavby by neměly mít přímý kontakt s vodou. V případě poškození vodou je ošetření dřevostaveb jednodušší než ošetření staveb zděných. Jednoduše se otevře poškozený panel, důkladně se vysuší a opětovně se uzavře nebo se odstraní poškozený materiál a nahradí se zcela novým.

(Zdroje informací: www.svet-drevostavby.cz a www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/274896-nejcastejsi-otazky-k-mytum-o-drevostavbach.html)

Odolnost vůči požáru
Z vyhodnocení požárů našich i zahraničních staveb je zřejmé, že správně navržené a provedené dřevostavby odolávají požáru velmi dobře. Účinnost protipožárních opatření v dřevostavbách byla i navíc mnohokrát prakticky testována. Výsledky prokazují zcela vyhovující vlastnosti. Moderní dřevostavba rozhodně nehoří jako domeček z karet, jako nějaká kůlna na nářadí.

V roce 2013 provedli čeští odborníci na stavebnictví další pokus – zkoumaná  dřevostavba rozhodně nevzplála jako pochodeň a oheň se za 30 minut nedostal ani přes stěnu do druhé místnosti.  Za tímto praktickým experimentem stáli mimo jiné experti  z Katedry dřevěných konstrukcí ČVUT Praha, z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského (VVÚD) Praha a z firmy PAVUS, která se specializuje na  požární odolnosti stavebních konstrukcí, provádění požárních zkoušek  a na certifikační a inspekční činnosti z hlediska požární bezpečnosti.

Každá novostavba musí splňovat normy protipožární ochrany – ta spočívá nejčastěji ve speciálních nátěrech a protipožárních obkladových materiálech. Podstatné je,  aby  dům vydržel požární zatížení 30 minut (čas do příjezdu hasičů) a zachoval si nosnost.  Praktickým experimentem se prokázalo, že za tu dobu se plameny nedostaly ani z jedné místnosti do druhé.

Byť je mínění veřejnosti opačné, odborníci názorně prokázali, že moderní dřevostavbu nespálíte jako starou dřevěnou chatu někde u lesa. Ochranu současných budov si pečlivě hlídá i naše požární legislativa. Ta je vůči dřevostavbám velmi přísná.

Více k tomuto tématu: http://bydleni.idnes.cz/zapalili-jsme-drevostavbu-ohen-ji-ale-nespalil-pozar-na-vlastni-oci-1pi-/stavba.aspx?c=A090624_162837_stavba_rez  či  http://budejovice.idnes.cz/odbornici-na-pozary-testovali-drevostavby-fkk-/budejovice-zpravy.aspx?c=A130621_085508_budejovice-zpravy_khr


Facebook.com Pinteres instagram
Upravit nastavení cookies